TRUNG TÂM QUỐC TẾ BÁCH KHOA

Bach Khoa International Center (BIC) hiện là trung tâm Quốc tế và kết nối thực tập doanh nghiệp tại nước ngoài đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Hiện Trung tâm đang đào tạo các ngành Logistics, Quản trị Nhà hàng Khách sạn theo mô hình đào tạo 6+6+6

HỆ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 6+6+6

6
tháng đào tạo tại Việt Nam về tiếng Anh, các môn đại cương ngành

6
tháng đào tạo tại các Học viện Singapore học các môn chuyên ngành

6
tháng làm việc hưởng lương tại DN Singapore