Tầm nhìn

Trung tâm Quốc tế Bách Khoa sẽ trở thành nơi ươm mầm khởi nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Nhà trường với môi trường học tập hiện đại – thân thiện, giúp người học sớm hòa nhập vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp

Sứ mệnh

Trung tâm Quốc tế Bách Khoa, với các chương trình giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, là nơi đào tạo lực lượng lao động “vững tay nghề – giỏi chuyên môn – sống tâm đức”. Nhà trường là địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực: Logistics, Kinh tế – Du lịch,…