THÔNG TIN THỰC TẬP CÓ LƯƠNG

Bach Khoa International Center (BIC) hiện đang tuyển sinh các ngành học theo mô hình đào tạo cử nhân quốc tế Singapore 6+6+6. Không những giúp các bạn có cơ hội được học tập và làm việc trong môi trường quốc tế, chương trình còn đem đến cho bạn những kỹ năng làm việc cũng như nâng cao trình độ tiếng Anh, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai với bằng cấp chuẩn toàn cầu.

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ SINGAPORE